שירותים

לממונה בטיחות יש 19 תפקידים לפי חוקי מדינת ישראל.

 עליו לדעת לשלב בין ידיעת החוק, התקנות, התקנים והנהלים בניסיון מצטבר בעולם הבטיחות. 

קיים ניגוד אינטרסים מובהק בין מנהל לממונה הבטיחות – המנהל רוצה לראות תפוקה ורווח הרי זהו מטרתו של כל עסק מחד גיסא, מאידך גיסא ממונה הבטיחות נתפס כמעכב תהליכי עבודה. ממונה הבטיחות חייב להיות חלק בלתי נפרד מההנהלה, לשמש כמגדלור בים סוער ולהצביע על מפגעים וסיכונים בעבודה. חובה על ממונה הבטיחות להיות אסרטיבי ולא לוותר על שום הנחיית בטיחות מחייבת.

ממונה הבטיחות לצערנו בוחר לעיתים להתעלם ממפגעים או תהליכי עבודה מהסיבה הישירה שהוא לא רוצה להיות מפוטר לאלתר ולכן מומלץ לזמן בדיקת "ממונה בטיחות בעבודה" חיצוני, שאין לו שום תלות במנהל הארגון והוא יכין סקר מפגעים איכותי וניהול סיכונים מקצועי. 

ממונה הבטיחות במפעל יוכל להשתמש בתוצרים של בדיקת ממונה הבטיחות החיצוני וכתוצאה מכך לא יסתבך עם המנהל, יוכל להחשף לסיכונים ומפגעים שלא ראה בעצמו, יצמצם את הפציעות וההרוגים, ייעל את המערכת והתפוקה ויעלה את רמת האיכות והמקצוענות.

ממונה בטיחות בעבודה עוסק בעיקר בתהליכי עבודה של עובדים על ידי צפייה וניתוח פעולתם, בניית ניהול סיכונים תוך המלצות לצמצומם ושליטה מקסימלית בסיכוני הבטיחות והגהות.

אירועי שריפות גובים מחיר כבד של חיי אדם בארץ ובעולם.

הכלל הוא שכל שריפה ניתן לכבות ולהשתלט בתנאי שמבצעים הליך סדיר של איתור סיכונים אקטיביים ופאסיביים שעלולים לגרום לה ובנוסף לדאוג לאמצעי גילוי וכיבוי אוטומטים שלרוב קיימים.

אסור בתכלית האיסור להישען ולהסתמך רק על אמצעים אלקטרוניים.

לצערנו הרב, חלק מההסתמכות על אמצעים אלקטרונים התפוצצה לנו בפרצוף בתאריך 7.10.23 בתחילת מלחמת "חרבות ברזל". לעולם יש לסמוך על בני האדם שיידעו לזהות, לתת מענה ולבקר את עצמם.

אנחנו נוכל לבחון עבורכם מטעני אש פוטנציאליים, מענה קיים במקום, לבחון את רמת העובדים השוהים במקום, להמליץ על שיפור המצב הקיים הן בהיבט מניעתי והן בהיבט של אמצעים ולתרגל ולכתוב נהלים מחייבים ייעודים למקום.

לצערנו, תאונות דרכים אלו אירועים לא מתוכננים ולא מכוונים.  אף אדם לא קם בבוקר וחושב לעצמו שהיום יהיה מעורב בתאונת דרכים.

תאונה בהגדרה זה אירוע שיצא משליטה או פריקת אנרגיה לא מבוקרת שכתוצאה מהאירוע נגרם נזק לאדם ולרכוש.

בחלק מהתאונות המשטרה מגיעה לזירה, נאסף חומר וממצאים פורנזיים ובהמשך מוגש כתב אישום כנגד אדם.

בשנים האחרונות, ובצדק, בתי המשפט מחמירים עם הנהגים האשמים, גם אם התאונה לא נגרמה בכוונה תחילה ואדם מהיישוב עלול להיכנס שנים רבות לבית סוהר. כאן חוקר התאונות המומחה נכנס לתמונה הפלילית ובוחן את רמת התיק, את איכות הראיות ואת חוקיות החקירה ומגיש חוות דעת נגדית במטרה לבטל את כתב האישום/להפחית את סעיפי האשמה/לזכות מחוסר הוכחות/לזכות מחמת הספק. 

להגיע לבית המשפט או לחברת הביטוח ללא חוות דעת פרטית מטעמך זו טעות פטאלית שעלולה לגרום לנזק בלתי הפיך. 

חוות דעת של מומחה בעל עבר צבאי ומשטרתי בחקר תאונות דרכים יכול בנקל להפוך את הקערה על פיה בעזרת בדיקה לעומק של תיק החקירה, בדיקת  השחזור שנעשה ע"י המשטרה, הגעה לשטח ובחינת הזירה, ביצוע שחזור חדש, הכנת חוות דעת נגדית והכנת שאלות לעורך דין מטעמך לחקירה נגדית.

בחלק גדול מהמקרים התביעה נסוגה בשלבים המוקדמים כשמוכח לה שהתיק שבידה לא "מחזיק מים".

פוליגרף בשמו השגור אצל רוב בני האדם הוא "מכונת אמת".

נכונה העובדה שלא מוגש כתב אישום פלילי על סמך בדיקת פוליגרף אולם המשטרה ושאר כוחות הביטחון משתמשים רבות בפוליגרף.
מדוע? כי המכשיר נותן אינדיקציה לחוקר להבין האם כדאי להשקיע ימים, שבועות, משאבים ואמצעי חקירה נוספים כנגד החשוד. 

הפוליגרף הוא מכשיר שבודק ממצאים גופניים, מבוסס על אדנים מדעיים מובהקים בדומה לכל מכשור אבחוני רפואי אחר וניתן להשתמש בו בתנאי שהאדם הנבדק מסכים להיבדק.
לא ניתן להכריח או לחייב אדם לעבור בדיקת פוליגרף. 

לעיתים קרובות יהיה טוב לאדם להיבדק על מנת להוכיח שהוא דובר אמת.

בכל עירייה צריכה להיות דרך אפקטיבית ייעודית לאכיפת החוק בכל הנוגע למניעת תאונות דרכים היות וכל עיר היא שונה מהשנייה הן בהיבט התכנוני והן בחומר האנושי.

לנו היכולת לבחון האם האכיפה בעיר היא אפקטיבית, לבנות מודל ייחודי לאכיפה ייעודית פרטנית המשתנה לפי ימים, שעות, סוגי כלי רכב, סוגי נהגים ואפיון שוטרים, בניה והכוונה של מודל הסברתי ושל נושאי לימוד מרמת הגיל הרך ועד גיל 18, על מנת לחנך אותם מגיל קטן לאזרחות טובה, נורמטיביות, התנהגות בטיחותית ושמירה על חיי אדם – שלהם ושל אחרים.

כל זאת ייעשה על ידי הכרת הנתונים של העיר מבחינת תאונות (הרוגים, פצועים קשה/קל, נזק קשה/קל וכו’), כמות השוטרים הייעודים שעוסקים בתנועה, כמות המתנדבים שעוסקים בתנועה, רמתם המקצועית של אלו, בחינת המפקדים המובילים את אנשי אכיפת החוק ובחינת האמצעים העומדים לרשותם לצורך האכיפה.
לאחר עיבוד נתונים אלו, צוות המומחים שבראשותי יפיק דו”ח משופר שמטרתו – צמצום הרוגים ופצועים עקב תאונות דרכים.